Tomáš Grassinger

podpora výuky ZŠ Chrast

Informace pro žáky 6.A a jejich rodiče.

13 .10. 2020

Vážení rodiče,

Zasílám informace k nové organizaci výuky od zítřka, tj. 14.10.2020:

1)      Od 14. 10. přechází i třída 6.A na distanční výuku, Vaše dítě se učí se z domova, do školy jej neposílejte.

2)      Výuka probíhá přes MS Teams, všichni žáci se přihlašují přes svůj školní účet. Přihlašují se ke skupině, která právě probíhá, např. pro výuku zeměpisu, přírodopisu nebo výchovy osobnosti se připojí ke skupině „6.A Přírodopis, zeměpis, VOS Grassinger“.

3)      Vyučování probíhá podle klasického rozvrhu, je tedy nutné, aby Vaše dítě bylo připraveno se přihlásit v čase, kdy začíná hodina. Změny oproti klasickému rozvrhu na těchto stránkách: https://www.skola-chrast.net/userFiles/doc/upravy-rozvrhu-pro-jednotlive-a-tridy-v-tydnu-od-14-10-2020-a-pro-tyden-od-19-10-2020.pdf Na případné další změny rozvrhu budete včas upozorněni, sledujte, prosím, web školy a informace třídního učitele.

4)      Dne 14. 10. odpadá výuka dějepisu z důvodu školení vyučující, v době, kdy by měl probíhat dějepis, má Vaše dítě volnou hodinu.

5)      Dítě schůzku nezahajuje, počká, až jej učitel vyzve k přihlášení do týmu. Odhlásí se, až mu to učitel dovolí.

6)      Výuka bude poněkud zkrácena (cca 35 min.), takže Vaše dítě bude mít o něco delší přestávku. Bylo by vhodné, aby ji využilo k občerstvení, protáhnutí, přípravě svačiny a pití, návštěvě WC, …, aby potom nemuselo od výuky odcházet.

7)      Je přísně zakázáno výuku jakkoliv narušovat – hlasitým hovorem s ostatními účastníky, vypínáním účastníků nebo jejich mikrofonů apod. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu.

8)      Při výuce pracuje žák podle pokynů vyučujícího a má, je-li to možné, zapnutou kameru.

9)      Distanční výuka je povinná, docházka Vašeho dítěte bude monitorována. Absence budou zaznamenávány v elektronické žákovské knížce, případně Vám budou oznámeny třídním učitelem. Absence bude nutno omluvit přes elektronickou ŽK jako absenci při klasické výuce.

10)   Pokud se žák přihlásí a po několika minutách zase odhlásí, bude tento přístup posuzován jako absence na výuce.

11)   Žáci, kteří požádali o zapůjčení výpočetního zařízení, by jej již měli mít zapůjčeno, pokud ne, bylo by ideální, kdyby žáci přišli zítra (14. 10.) ráno do školy s vyplněnou smlouvou o zápůjčce za paní zástupkyní Kmoškovou (v případě, že bude zamčeno, zazvoní na kancelář nebo zatelefonuje třídnímu učiteli), která vše vyřeší. V tomto případě třídní učitel omluví první 1 – 3 hodiny (dle potřeby) zítřejší výuky.

12)   Předmět speciálně pedagogické péče, pravidelné doučování, pedagogická intervence – vyučuje se až v týdnu od 19. 10. (nebylo v lidských silách dořešit vše, vláda škole poskytla jediný den…), budete včas upozorněni třídním učitelem.

13)   V pondělí 19. 10. od 14.00 proběhne on-line schůzka Čtenářského klubu (pro přihlášené žáky), je vytvořena zvláštní skupina na MS Teams, schůzku zahajuje Mgr. Modráčková.

14)   Jídelna – všichni žáci mají automaticky odhlášeny obědy. Jídelna však funguje – přejete-li si oběd pro Vaše dítě, je nutné jej přihlásit na strava.cz. Obědy se vydávají do 14.00 v krabičce, při vyzvednutí je třeba zaplatit za krabičku 10 Kč, a to v hotovosti při převzetí oběda.

15)   Já, jakožto třídní učitel, učím podle svého rozvrhu, a to z prostor školy. Pokud by byl jakýkoliv problém, můžete mne (po předchozím upozornění) navštívit ve škole (o přestávkách), nebo pište dotazy přes mail nebo žákovskou knížku – odpověď potom čekejte v odpoledních hodinách.

Velice děkuji za Vaši součinnost a spolupráci v těchto polních podmínkách, a zároveň prosím za prominutí případných nedostatků, které po Vašem upozornění co nejrychleji vyřešíme.

Přeji Vám i Vašim dětem, a vůbec všem Vašim blízkým, jenom to dobré, hlavně hodně zdraví.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

11. 10. 2020

Výuka bude v týdnu od 12. 10. do 16. 10. probíhat v učebně 6.B na nové budově.

9. 10. 2020

Vážení rodiče,

Protože Vláda ČR přistoupila ke zpřísněným opatřením v souvislosti s epidemií viru Covid, která se, kromě jiného, týkají i organizace výuky na základních školách, zasílám Vám následující informace:

Výuka na základních školách je organizována tak, že se ve třídách střídá týden prezenční a týden distanční výuky.

Třída 6.A má výuku organizovánu takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. chodí žáci 6.A do školy jako dosud a učí se podle stávajícího rozvrhu.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude v 6.A probíhat distanční (tj. dálková) výuka. Žáci se budou učit doma přes výpočetní techniku, a to podle stávajícího rozvrhu (s mírnými úpravami). Tento upravený rozvrh Vám bude zaslán nejpozději v pátek 16. 10. Distanční výuka je ze zákona povinná, bude kontrolována docházka. Pokud se Vaše dítě distanční výuky nezúčastní, bude nutné jeho absenci omluvit přes žákovskou knížku.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny a děti budou doma.

Prosím, sledujte stránky školy www.skola-chrast.net a veřejné sdělovací prostředky. Pokud se i já dozvím něco nového, ozvu se. S jakýmikoliv dotazy se, prosím, obracejte na mne, a to přes žákovskou knížku nebo e-mailem, pokusím se na ně odpovědět. Vzhledem k tomu, že v době od 7.50 do 14.35 budu vytížen výukou, odpověď očekávejte odpoledne nebo večer. Děkuji za pochopení.

Tato doba není jednoduchá, opatření vlády nás omezují, ale pokusme se přes to vše společně zvládnout.

Předem děkuji za spolupráci.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

9. 10. 2020:

Informace pro rodiče, kteří požádali školu o zapůjčení výpočetní techniky v souvislosti s distanční výukou:

Vážení rodiče,

V pondělí 12. 10. při hodině Výchovy osobnosti (1. vyučovací hodina) obdrží Vaše dítě Smlouvu o zápůjčce zařízení. V této smlouvě vyplníte údaje o dítěti a zákonných zástupcích, a na druhé straně smlouvu podepíšete. Takto vyplněnou smlouvu Vaše dítě odevzdá paní zástupkyni Mgr. R. Kmoškové v kanceláři školy (v patře nové budovy). Paní zástupkyně jej bude instruovat, jak se zařízením zacházet a techniku mu předá. Dítě dostane i druhý exemplář smlouvy pro Vás. Zapůjčené zařízení bude Vaše dítě mít k disposici po celý týden od 19. 10., kdy bude distanční výuka probíhat. V pátek 23. 10. po ukončení vyučování bude nutné techniku donést do školy a odevzdat.

V případě, že Vaše dítě nebude v pondělí 12. 10. přítomno ve škole, aby mohlo převzít smlouvu, bude nutné, abyste se dostavili do školy osobně (v průběhu týdne 12. – 16. 10. a po předchozím ohlášení) a smlouvu podepsali tam.

V případě, že o zápůjčku výpočetního zařízení již nemáte zájem, sdělte nám tuto skutečnost písemně, Vaše dítě přinese toto oznámení paní zástupkyni místo smlouvy o zápůjčce.

Velice děkuji za spolupráci a přeji hodně sil v nadcházejících časech.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

17.9.2020

Dobrý den, vážení rodiče,

Od včerejška funguje Elektronická žákovská knížka již s certifikátem, tj. bez omezení. Funguje také aplikace pro mobilní telefony, postup, jak ji nainstalovat, kopíruji z internetových stránek školy:

Elektronická žákovská knížka již funguje s platným certifikátem (připojení je bezpečné).
K přístupu do elektronické žákovské knížky můžete použít odkaz na webových stránkách školy nebo si můžete do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci Bakaláři OnLine (modrá ikonka). Po stažení aplikace je potřeba vyplnit tyto údaje:
webová adresa školy: https://zschrast.internetchrast.cz:9343   (nepoužívejte modré tlačítko NAJÍT ŠKOLU)
název účtu: doplňte si dle svého uvážení
uživatelské jméno: dostali jste na lístečku od třídní učitelky/učitele
heslo: dostali jste na lístečku od třídní učitelky/učitele
Aplikace na mobil vypadá velmi dobře, přijde mi, že je s ní jednodušší práce, než při přístupu z počítače.
Přeji vám hodně zdaru při seznamování s EŽK.
Tomáš Grassinger

7.9.2020

Vážení rodiče,
Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace (výskyt Covid-19 na jedné z chrudimských škol) bylo formou nařízení ředitelky školy vydáno toto opatření:
OD STŘEDY 9.9.2020 DO ODVOLÁNÍ JE POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY (CHODBY, ŠATNY, WC, JÍDELNA). Ve třídách (o přestávce i při vyučování) roušku doporučujeme, nicméně její nošení tu není povinné.
Prosíme, vybavte své dítě minimálně 2 rouškami na den a promluvte s ním o hygienických pravidlech.
Děkujeme za pochopení.
Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

Vážení rodiče,

 Dovolte, abych vám poskytl několik informací k první rodičovské schůzce nové třídy 6.A a zároveň vás poprosil o vaši účast, která je nutná.

Termín rodičovské schůzky:  čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.00.

Místo:  třída 6.A (tam, kam žáci docházeli i vloni, bývalá 5.A)

Forma: společné setkání všech rodičů s třídním učitelem a asistentkou pedagoga

Témata:

a) Informace o právech a povinnostech vyplývajících ze školního řádu, řádů odborných učeben a dalších předpisů.

b) Informace související se stavební činností v okolí školy.

c) Informace související s opatřeními v souvislosti s Covidem-19.

d) Informace o možnostech komunikace mezi rodiči a třídním učitelem, kontakty na třídního učitele.

e) Informace o elektronické žákovské knížce (klasická "papírová" žákovská se na 2. stupni od tohoto školního roku ruší).

f) Další informace podle potřeby.

S sebou si vezměte:

a) roušku (nařízení ředitelky školy)

b) 709 Kč (prosím přesně) na uhrazení školních sešitů a pracovních sešitů ČJ, AJ, D a M)

c) připravte si kontaktní informace, především e-mailové adresy a telefonní čísla všech zákonných zástupců.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu TGrassinger@seznam.cz nebo telefonním čísle 721 314 345.

Děkuji a přeji vám příjemné dny.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A.