Tomáš Grassinger

podpora výuky ZŠ Chrast

Informace pro žáky 6.A a jejich rodiče.

31.3.2021:

Vážení rodiče,

Čas letí a končí nám třetí čtvrtletí tohoto podivného školního roku. Je tedy čas na pravidelné konzultace. Budou probíhat příští týden, a to od úterý 6.4. do čtvrtka 8.4., vždy odpoledne. Schůzku s učitelem, se kterým potřebujete něco probrat, si zarezervujte v systému Rezervando, jak jste zvyklí z minula. Systém by již měl být spuštěn, rezervace je možná do nedělního podvečera. Moc neváhejte, zarezervujte se raději dříve.
Zároveň mi dovolte popřát Vám i Vašim dětem co nejhezčí a nejklidnější velikonoční svátky.
Přeji vše dobré.
Tomáš Grassinger

7.2.2021:

Vážení rodiče, 

Máme za sebou první týden nového pololetí, a někteří žáci naší třídy okamžitě polevili ve svém přístupu k vyučování. Dovolte mi vypsat negativní jevy, které se objevily:
- žáci se na hodiny přihlašují pozdě, někdy i dvacet minut po zvonění
- žáci jsou na některých hodinách přihlášeni pouze několik minut, potom se odhlásí a už znovu nepřipojí
- žáci sice jsou na hodině přihlášeni, ale nijak nereagují na dotazy vyučujících, nepracují, neodesílají úkoly, které byly v hodině zadány. Evidentně před monitorem vůbec nejsou, nebo dělají něco jiného.
- poté, co byla hodina vyučujícím ukončena, se z ní neodhlašují. Opět je evidentní, že v danou chvíli u počítače nejsou.
- žáci se přihlašují pouze na některé hodiny, jiných se bez omluvy neúčastní. Chybí například druhou a čtvrtou vyučovací hodinu, ale na ostatní předměty daného dne se připojují
Tyto problémy se týkají zhruba 1/3 žáků naší třídy. Některé rodiče, o jejichž děti jde, jsem informoval již v pátek přes elektronickou žákovskou knížku, některé zřejmě ještě budu informovat v následujícím týdnu. Vy, kteří jste rodiči žáků, kteří poctivě pracují (a je vás, naštěstí, většina), berte prosím tuto zprávu jako pouze informaci o problému, který se u nás vyskytl, a který by mohl potencionálně ohrozit i Vaše dítě.
Závěrem prosím o důslednou kontrolu žákovské knížky - naleznete v ní zprávy nejen ode mne, ale i od vyučujících konkrétních předmětů, a můžete pružně reagovat. Bohužel část z vás do elektronické žákovské knížky prakticky nechodí.
Většina Vašich dětí měla v pololetí velmi pěkné studijní výsledky. Prosím, spojme se, a důslednou kontrolou pomozme tomu, aby si je udržely i nadále.
Děkuji za spolupráci.
Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

18.12.2020:

Vážení rodiče,

Posílám zřejmě poslední informace v tomto kalendářním roce.

1)      Dnes byl poslední školní den roku 2020, příští týden je mimořádné volno vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

2)      První týden po Novém roce nastupuje třída 6.A do školy, učit se budeme v učebně 7.A na nové budově (vedle sborovny).

3)      První týden po Novém roce také proběhnou konzultační odpoledne, každý den, od pondělí do pátku. Schůzku s konkrétním učitelem je třeba si zarezervovat přes systém Rezervando. Spuštěn bude tuto neděli a poběží až do soboty 2. ledna.

4)      Obědy pro děti je nutno přihlásit na Strava.cz.

Závěrem mi dovolte popřát Vám, dětem i všem Vašim blízkým hezké a klidné Vánoce.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

13.12.2020:

Vážení rodiče,

V následujícím týdnu (14. až 18. 12.) bude třída 6.A doma na distanční výuce. Učí se podle standardního rozvrhu, ale nevyučují se výchovy (PĆ, TV, VV, HV). V jejich čase mají žáci volnou hodinu.

Obědy si mohou žáci vyzvednout pouze v krabičce vchodem od lékárny. Obědy je nutné si předem přihlásit přes Strava.cz

Tomáš Grassinger

6.12.2020:

Vážení rodiče,

Posílám informace k organizaci výuky následující týden, tj. od 7. do 11. 12. 2020:

1)      Třída 6.A nastoupí do školy a bude po celý týden vzdělávána prezenčně.

2)      V případě, že máte obavy své dítě do školy vyslat, je nutné jej omluvit z výuky. Distanční vzdělávání v tomto případě nebude pro toto dítě po celý následující týden zajištěno.

3)      Výuka třídy 6.A bude probíhat v učebně třídy 7.A (na nové budově vedle sborovny).

4)      Vyučování bude probíhat podle rozvrhu, vyučují se i všechny výchovy.

5)      Vyučování bude organizováno tak, aby nedocházelo k míšení s žáky jiných tříd.

6)      Po celou dobu, kdy bude dítě ve škole, musí mít nasazenu roušku, šátek nebo respirátor. Je nutná důsledná hygiena.

7)      Přestávky mohou žáci trávit ve třídě nebo na chodbě před ní, nebudou se navštěvovat s žáky jiných tříd.

8)      Obědy na konkrétní dny je nutno si přihlásit přes Strava.cz.

9)      Jsou přesně vymezeny časy, kdy má třída rezervována jídelnu. Jsou to:

Pondělí od 12.45 do 13.00

Úterý od 13.15 do 13.30

Středa od 13.00 do 13.15

Čtvrtek od 11.30 do 11:45

Pátek od 11.30 do 11:45

Žáci, kteří nedochází na oběd do jídelny, končí podle rozvrhu. Ve dnech, kdy čekají na odpolední vyučování, čekají na něj ve třídě, nebo pokud jste jim tuto možnost označili v dotazníku ze začátku školního roku, mohou trávit polední přestávku venku.

10)  Informace ke školnímu klubu podá paní vychovatelka Lacmanová.

Tomáš Grassinger, třídní učitel

28. 11. 2020:

Vážení rodiče,

Zasílám informace k organizaci výuky pro příští týden (od 30. 11. do 4. 12.) a několik dalších, probraných tento týden na pedagogické radě:

1)      Žáci 6. A budou v následujícím týdnu pokračovat v distanční výuce, tj. učí se z domova a do školy nenastupují.

2)      Distanční výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

3)      Nebudou se vyučovat předměty TV, VV, HV a PČ, čas vymezený těmto předmětům rozvrhem nechť děti využijí pro odpočinek očí a protáhnutí těla.

4)      ŠKOLNÍ JÍDELNA – i v době distanční výuky mají žáci nárok na oběd, ale:

a)      Pro oběd je nutné přihlášení přes Strava.cz

b)      Jídlo si mohou vyzvednout pouze v krabičce, a to přes vchod ze dvora (od lékárny)

c)      Mají přísný zákaz vstupovat do jídelny

5)      POPLATKY ZA ŠKOLNÍ KLUB A ŠKOLNÍ DRUŽINU – kopíruji z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:¨

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.  

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu vkalendářním měsíci.  

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu vkalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.  

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.  

mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. Vpřípadě mladších dětí stanovíředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu vkalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.  

 

6)       TERMÍN RODIČOVSKÝCH KONZULTACÍ – posílám raději s předstihem. Konzultace budou opět distanční formou jako posledně, a to v termínu 4. – 8. ledna 2021 v časech od 15.00 do 17.00. Včas bude spuštěn systém Rezervando, přes který se budete moci přihlásit. Budu Vás průběžně informovat.

7)       OMLUVENKY – projděte, prosím, elektronické ŽK a omluvte Vašim dětem všechny absence. Někteří bohužel neomlouváte, a kdybych byl pes, měly by Vaše děti neomluvenou absenci. Děkuji zároveň všem, kdož děti omlouvají  včas.

8)       POCHVALY – jsem rád, že naprostá většina žáků 6. A pracuje při distanční výuce jak má, chodí včas, nevyrušují, jsou aktivní. Pedagogická rada schválila mé návrhy na pochvaly, pokud se pochvala týká i Vašeho dítěte, přijde Vám ještě dnes přes elektronickou žákovskou. Prosím, vyřiďte dětem díky mé i díky kolegů za kvalitní práci.

Loučím se s Vámi s přáním všeho dobrého a těším se na osobní setkání, jak jen to bude trochu možné.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6. A

21. 11. 2020:

Vážení rodiče,

  Zřejmě jste i vy sledovali tento týden chaotické výroky členů Vlády ČR ohledně návratu žáků do škol. Půjdou, nepůjdou, kdy půjdou a kdo vlastně? Možná se vám tedy budou hodit informace, jak to vlastně bude na naší škole a v případě třídy 6. A:

Týden 23. – 27. 11.

Nic se nemění, režim jako tento týden, 3. – 5. ročníky + celý II. stupeň doma na distanční výuce

 

Týden 30. 11. – 4. 12.

Do školy nastoupí celý I. stupeň, 9. ročník a třídy 7. ABC + 6. C. Ostatní třídy včetně 6. A budou i tento týden doma na distanční výuce.

 

Týden 7. 12. – 11. 12.

Do školy nastoupí celý I. stupeň, 9. ročník a třídy 6. A, 6. B, 8. AB. Zbylé třídy budou tento týden na distanční výuce.

 

Informace k výuce platné od 30. 11. (čili příští týden ještě ne):

 

DISTANČNÍ VÝUKA:

-          Nebudou vyučovány následující předměty: TV, HV, VV, PČ, volitelné předměty. V jejich čase doporučuji dětem, aby si dopsaly úkoly zadané v jiných předmětech, učily se na písemky, nebo se šly projít a protáhnout ven.

 

PREZENČNÍ VÝUKA VE ŠKOLE:

-          Cizí jazyky (AJ) nebudou učeny po skupinách, ale po třídách. Celou 6. A bude tedy vyučovat pouze jedna z angličtinářek.

-          Tělesná vycházka formou vycházek do přírody nebo aktivit ve třídě (v případě nepříznivého počasí), celá třída spojena (chlapci + dívky), jenom jeden učitel.

-          Dělené hodiny M a ČJ – ve výuce se nebudou potkávat žáci různých tříd. Dělit se budou v rámci 1 třídy nebo vůbec.

-          Předmět speciálně pedagogické péče u p. uč. Mgr. Zástěrové – žáci budou zváni na individuální konzultace po 15 minutách tak, aby se nepotkávali.

-          Doučování a intervence – přítomni mohou být vždy jen žáci z jedné třídy.

-          Logopedie nebude realizována.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

-          Ve skupinách, ve kterých budou žáci z jediné třídy. Z personálních důvodů je možné vytvořit větší skupiny z dětí jednoho ročníku.

 

ŠKOLNÍ KLUB:

-          Zvažte, zda je nutné, aby vaše dítě ŠK v tomto období navštěvovalo. Provoz bude z personálních důvodů beztak silně omezen. Bližší informace p. vychovatelka Lacmanová.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

-          Pro děti na prezenční výuce. V jídelně můžou obědvat pouze děti z jedné třídy. Proto bude upraveno vyučování posledních hodin tak, aby se děti v jídelně nepotkávaly. Bude také možné odnést si oběd s sebou domů v krabičce.

-          Protože naší třídy 6. A se prezenční výuka týká až od 7. 12., zašlu bližší informace později.

 

V příloze mailu Vám ještě posílám informace od MŠMT, které škola obdržela, na jejich základě bylo rozhodnuto o výše uvedených opatřeních.

  Toť prozatím vše, co vím. Tyto informace, prosím, berte tak, že platí do odvolání, což, bohužel, v případě naší vlády může být třeba dneska večer… Velmi mne mrzí, že zrovna vaše děti mají tu smůlu, že chodí na školu v této nelehké době, a že je s nimi, podle mého názoru, takto nedůstojně experimentováno. Nicméně doufám, že společnými silami vše zvládneme.

  Přeji hezký víkend.

  Tomáš Grassinger, třídní učitel 6. A

7. 11. 2020

Vážení rodiče,

Dovolte mi několik informací:

1)      V týdnu od 9. do 13. 11. proběhnou odpolední konzultace. Přihlašování přes systém Rezervando do nedělního večera (17.00). Přihlásíte se ke konkrétnímu učiteli na konkrétní dobu, v tento čas Vás učitel vyzve ke schůzce (pozvánka se objeví na monitoru vašeho počítače, rozkliknete ji a konzultace začne). Prosím, dodržujte časy přihlášení i délku schůzky (tj. max. 15 minut). V případě, že délka schůzky nebude stačit, domluvte se, prosím, s učitelem na dalším termínu.

 

2)      Již se vyučují i pracovní činnosti a dělené hodiny matematiky a češtiny.

 

3)      Pokud se dítě neúčastní výuky aspoň 30 minut, je to klasifikováno jako nepřítomnost ve vyučování. Občas se stává, že se dítě přihlásí na hodinu, ale po několika minutách se opět odhlásí. Naší třídy se zatím tento problém netýká, ale přesto vám předávám toto upozornění. Samozřejmě se může stát, že nastane problém s připojením, raději však i v tomto případě zašlete omluvenku. Díky.

 

4)      Prosíme o okamžité omlouvání absencí. VŽDY UVÁDĚJTE DATUM a vyučovací hodinu, v níž dítě chybělo.

 

5)      Rodiče žáků, kteří nemají funkční techniku, především jde o MIKROFONY, žádáme, aby ZAJISTILI PRO VÝUKU TECHNIKU, kde vše funguje. Škola získala další notebooky a rádi je Vám a Vašim dětem poskytneme, v případě zájmu se však musíte obrátit na p. zást. Mgr. Kmoškovou (kontakt na stránkách školy). UPOZORŇUJEME, ŽE BEZ MIKROFONU NENÍ DOST DOBŘE MOŽNÁ VÝUKA PŘEDEVŠÍM ANGLICKÉHO JAZYKA!!! Vyučující angličtiny nemohou s Vašimi dětmi konverzovat, výuka je potom nekvalitní a v mnohém zbytečná… Dále není možné Vaše děti z konverzace klasifikovat.

 

6)      V případě, že byste věděli o někom, kdo disponuje starší výpočetní technikou, kterou by mohl škole věnovat, zkontaktujte, prosím, mne nebo p. zást. Mgr. Kmoškovou. Takto získanou techniku škola nabídne potřebným dětem.

 

7)      Jsou zrušeny volby do Školské rady, funkční období stávající Rady je prodlouženo na tři měsíce od ukončení nouzového stavu.

 

8)      V pondělí 16. 11. je ŘEDITELSKÉ VOLNO. Bylo schváleno již před uzavřením školy a rozhodli jsme se jej ponechat. Bude-li hezky, doporučujeme, ať děti vyrazí do přírody, a odpočinou si od distanční výuky, která je pro ně jistě hodně náročná.

 

9)      Závěrem mi dovolte VELICE PODĚKOVAT VAŠIM DĚTEM I VÁM RODIČŮM za přístup k online výuce. Zatím z ní mám (v rámci možností) dobrý pocit. V mých hodinách zeměpisu a přírodopisu je naprostá většina žáků aktivní, pracuje, ptá se, když něčemu nerozumí. Chodí včas a zůstává po celou hodinu. Psaní nesmyslů do chatu, vypínání mikrofonů apod. sice zcela neustalo, ale frekvence tohoto chování se snížila. Jsem moc rád, že většina dětí k výuce přistupuje zodpovědně a děkuji za to.

 

Tomáš Grassinger

 

2. 11. 2020

Vážení rodiče.

  I přes současnou nestandardní situaci nesmíme zapomínat, že brzy uplyne 1. čtvrtletí školního roku. A každé čtvrtletí je zakončeno konzultačním odpolednem. Bohužel, vzhledem k nařízením Vlády ČR, není možné konzultace uspořádat klasickou formou. Uspořádáme je tedy na dálku, spojením přes MS Teams. Přeposílám Vám vzkaz ředitelky školy:
  Vážení rodiče, na webových stránkách www.skola-chrast.net najdete odkaz, přes který si budete rezervovat u jednotlivých učitelů v týdnu od 9.11. do 13.11. čas vaší schůzky.
S  učiteli se spojíte na MS Teams přes účty svých dětí na konzultační schůzku ve vámi zvolený den a hodinu. Učitelé budou k dispozici v tomto týdnu každý den od 14:45 do 17:00 n MS Teams, na každého z Vás se tedy dostane. Každý učitel má rozpis po 15 minutách, přihlášení je velice jednoduché. Učitelé zahájí schůzku s každým z Vás ve zvolený čas a Vy se připojíte. Vaše děti to umí z výuky, nemusíte tedy mít obavy....
Přihlašování bude ukončeno v neděli 8.11.2020 v 16:00 hodin.
Věřím, že se nám schůzky vydaří ke spokojenosti Vás rodičů i pedagogů.
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy
 
Pokud se nechcete proklikávat přes stránky školy, návod, jak si rezervovat schůzku s konkrétním učitelem, je zde:
 
  My učitelé Vám budeme k dispozici v průběhu celého týdne od 9.11. v čase, který si zarezervujete. Délka schůzky je stanovena na 15 minut. Přihlásíte se do týmu konkrétního předmětu, např. pro konzultaci se mnou zvolíte tým "6.A Přírodopis, zeměpis, VOS Grassinger", pro spojení např. s vyučující matematiky její tým. Děti Vám poradí. Je vhodné, abyste si zarezervovali schůzku u všech učitelů, s nimiž chcete hovořit, jako třídní učitel s Vámi určitě nemohu vyřešit např. problémy v matematice a podobně. Je to ale na Vás, stejně tak, zda si vůbec přejete s námi konzultovat. Pokud tento zájem nemáte, nebo prostě jen necítíte potřebu, schůzku si rezervovat nemusíte (stejně jako není povinné se účastnit konzultací ve škole). Přesto ale věříme v hojnou účast. A ničeho se nebojte, vypadá to celé složitě, ale není. V případě potřeby se ozvěte, poradíme.
 
Přeji hezký večer a těším se na viděnou.
Tomáš Grassinger

 

13 .10. 2020

Vážení rodiče,

Zasílám informace k nové organizaci výuky od zítřka, tj. 14.10.2020:

1)      Od 14. 10. přechází i třída 6.A na distanční výuku, Vaše dítě se učí se z domova, do školy jej neposílejte.

2)      Výuka probíhá přes MS Teams, všichni žáci se přihlašují přes svůj školní účet. Přihlašují se ke skupině, která právě probíhá, např. pro výuku zeměpisu, přírodopisu nebo výchovy osobnosti se připojí ke skupině „6.A Přírodopis, zeměpis, VOS Grassinger“.

3)      Vyučování probíhá podle klasického rozvrhu, je tedy nutné, aby Vaše dítě bylo připraveno se přihlásit v čase, kdy začíná hodina. Změny oproti klasickému rozvrhu na těchto stránkách: https://www.skola-chrast.net/userFiles/doc/upravy-rozvrhu-pro-jednotlive-a-tridy-v-tydnu-od-14-10-2020-a-pro-tyden-od-19-10-2020.pdf Na případné další změny rozvrhu budete včas upozorněni, sledujte, prosím, web školy a informace třídního učitele.

4)      Dne 14. 10. odpadá výuka dějepisu z důvodu školení vyučující, v době, kdy by měl probíhat dějepis, má Vaše dítě volnou hodinu.

5)      Dítě schůzku nezahajuje, počká, až jej učitel vyzve k přihlášení do týmu. Odhlásí se, až mu to učitel dovolí.

6)      Výuka bude poněkud zkrácena (cca 35 min.), takže Vaše dítě bude mít o něco delší přestávku. Bylo by vhodné, aby ji využilo k občerstvení, protáhnutí, přípravě svačiny a pití, návštěvě WC, …, aby potom nemuselo od výuky odcházet.

7)      Je přísně zakázáno výuku jakkoliv narušovat – hlasitým hovorem s ostatními účastníky, vypínáním účastníků nebo jejich mikrofonů apod. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu.

8)      Při výuce pracuje žák podle pokynů vyučujícího a má, je-li to možné, zapnutou kameru.

9)      Distanční výuka je povinná, docházka Vašeho dítěte bude monitorována. Absence budou zaznamenávány v elektronické žákovské knížce, případně Vám budou oznámeny třídním učitelem. Absence bude nutno omluvit přes elektronickou ŽK jako absenci při klasické výuce.

10)   Pokud se žák přihlásí a po několika minutách zase odhlásí, bude tento přístup posuzován jako absence na výuce.

11)   Žáci, kteří požádali o zapůjčení výpočetního zařízení, by jej již měli mít zapůjčeno, pokud ne, bylo by ideální, kdyby žáci přišli zítra (14. 10.) ráno do školy s vyplněnou smlouvou o zápůjčce za paní zástupkyní Kmoškovou (v případě, že bude zamčeno, zazvoní na kancelář nebo zatelefonuje třídnímu učiteli), která vše vyřeší. V tomto případě třídní učitel omluví první 1 – 3 hodiny (dle potřeby) zítřejší výuky.

12)   Předmět speciálně pedagogické péče, pravidelné doučování, pedagogická intervence – vyučuje se až v týdnu od 19. 10. (nebylo v lidských silách dořešit vše, vláda škole poskytla jediný den…), budete včas upozorněni třídním učitelem.

13)   V pondělí 19. 10. od 14.00 proběhne on-line schůzka Čtenářského klubu (pro přihlášené žáky), je vytvořena zvláštní skupina na MS Teams, schůzku zahajuje Mgr. Modráčková.

14)   Jídelna – všichni žáci mají automaticky odhlášeny obědy. Jídelna však funguje – přejete-li si oběd pro Vaše dítě, je nutné jej přihlásit na strava.cz. Obědy se vydávají do 14.00 v krabičce, při vyzvednutí je třeba zaplatit za krabičku 10 Kč, a to v hotovosti při převzetí oběda.

15)   Já, jakožto třídní učitel, učím podle svého rozvrhu, a to z prostor školy. Pokud by byl jakýkoliv problém, můžete mne (po předchozím upozornění) navštívit ve škole (o přestávkách), nebo pište dotazy přes mail nebo žákovskou knížku – odpověď potom čekejte v odpoledních hodinách.

Velice děkuji za Vaši součinnost a spolupráci v těchto polních podmínkách, a zároveň prosím za prominutí případných nedostatků, které po Vašem upozornění co nejrychleji vyřešíme.

Přeji Vám i Vašim dětem, a vůbec všem Vašim blízkým, jenom to dobré, hlavně hodně zdraví.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

11. 10. 2020

Výuka bude v týdnu od 12. 10. do 16. 10. probíhat v učebně 6.B na nové budově.

9. 10. 2020

Vážení rodiče,

Protože Vláda ČR přistoupila ke zpřísněným opatřením v souvislosti s epidemií viru Covid, která se, kromě jiného, týkají i organizace výuky na základních školách, zasílám Vám následující informace:

Výuka na základních školách je organizována tak, že se ve třídách střídá týden prezenční a týden distanční výuky.

Třída 6.A má výuku organizovánu takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. chodí žáci 6.A do školy jako dosud a učí se podle stávajícího rozvrhu.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude v 6.A probíhat distanční (tj. dálková) výuka. Žáci se budou učit doma přes výpočetní techniku, a to podle stávajícího rozvrhu (s mírnými úpravami). Tento upravený rozvrh Vám bude zaslán nejpozději v pátek 16. 10. Distanční výuka je ze zákona povinná, bude kontrolována docházka. Pokud se Vaše dítě distanční výuky nezúčastní, bude nutné jeho absenci omluvit přes žákovskou knížku.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny a děti budou doma.

Prosím, sledujte stránky školy www.skola-chrast.net a veřejné sdělovací prostředky. Pokud se i já dozvím něco nového, ozvu se. S jakýmikoliv dotazy se, prosím, obracejte na mne, a to přes žákovskou knížku nebo e-mailem, pokusím se na ně odpovědět. Vzhledem k tomu, že v době od 7.50 do 14.35 budu vytížen výukou, odpověď očekávejte odpoledne nebo večer. Děkuji za pochopení.

Tato doba není jednoduchá, opatření vlády nás omezují, ale pokusme se přes to vše společně zvládnout.

Předem děkuji za spolupráci.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

9. 10. 2020:

Informace pro rodiče, kteří požádali školu o zapůjčení výpočetní techniky v souvislosti s distanční výukou:

Vážení rodiče,

V pondělí 12. 10. při hodině Výchovy osobnosti (1. vyučovací hodina) obdrží Vaše dítě Smlouvu o zápůjčce zařízení. V této smlouvě vyplníte údaje o dítěti a zákonných zástupcích, a na druhé straně smlouvu podepíšete. Takto vyplněnou smlouvu Vaše dítě odevzdá paní zástupkyni Mgr. R. Kmoškové v kanceláři školy (v patře nové budovy). Paní zástupkyně jej bude instruovat, jak se zařízením zacházet a techniku mu předá. Dítě dostane i druhý exemplář smlouvy pro Vás. Zapůjčené zařízení bude Vaše dítě mít k disposici po celý týden od 19. 10., kdy bude distanční výuka probíhat. V pátek 23. 10. po ukončení vyučování bude nutné techniku donést do školy a odevzdat.

V případě, že Vaše dítě nebude v pondělí 12. 10. přítomno ve škole, aby mohlo převzít smlouvu, bude nutné, abyste se dostavili do školy osobně (v průběhu týdne 12. – 16. 10. a po předchozím ohlášení) a smlouvu podepsali tam.

V případě, že o zápůjčku výpočetního zařízení již nemáte zájem, sdělte nám tuto skutečnost písemně, Vaše dítě přinese toto oznámení paní zástupkyni místo smlouvy o zápůjčce.

Velice děkuji za spolupráci a přeji hodně sil v nadcházejících časech.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

17.9.2020

Dobrý den, vážení rodiče,

Od včerejška funguje Elektronická žákovská knížka již s certifikátem, tj. bez omezení. Funguje také aplikace pro mobilní telefony, postup, jak ji nainstalovat, kopíruji z internetových stránek školy:

Elektronická žákovská knížka již funguje s platným certifikátem (připojení je bezpečné).
K přístupu do elektronické žákovské knížky můžete použít odkaz na webových stránkách školy nebo si můžete do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci Bakaláři OnLine (modrá ikonka). Po stažení aplikace je potřeba vyplnit tyto údaje:
webová adresa školy: https://zschrast.internetchrast.cz:9343   (nepoužívejte modré tlačítko NAJÍT ŠKOLU)
název účtu: doplňte si dle svého uvážení
uživatelské jméno: dostali jste na lístečku od třídní učitelky/učitele
heslo: dostali jste na lístečku od třídní učitelky/učitele
Aplikace na mobil vypadá velmi dobře, přijde mi, že je s ní jednodušší práce, než při přístupu z počítače.
Přeji vám hodně zdaru při seznamování s EŽK.
Tomáš Grassinger

7.9.2020

Vážení rodiče,
Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace (výskyt Covid-19 na jedné z chrudimských škol) bylo formou nařízení ředitelky školy vydáno toto opatření:
OD STŘEDY 9.9.2020 DO ODVOLÁNÍ JE POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY (CHODBY, ŠATNY, WC, JÍDELNA). Ve třídách (o přestávce i při vyučování) roušku doporučujeme, nicméně její nošení tu není povinné.
Prosíme, vybavte své dítě minimálně 2 rouškami na den a promluvte s ním o hygienických pravidlech.
Děkujeme za pochopení.
Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A

Vážení rodiče,

 Dovolte, abych vám poskytl několik informací k první rodičovské schůzce nové třídy 6.A a zároveň vás poprosil o vaši účast, která je nutná.

Termín rodičovské schůzky:  čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.00.

Místo:  třída 6.A (tam, kam žáci docházeli i vloni, bývalá 5.A)

Forma: společné setkání všech rodičů s třídním učitelem a asistentkou pedagoga

Témata:

a) Informace o právech a povinnostech vyplývajících ze školního řádu, řádů odborných učeben a dalších předpisů.

b) Informace související se stavební činností v okolí školy.

c) Informace související s opatřeními v souvislosti s Covidem-19.

d) Informace o možnostech komunikace mezi rodiči a třídním učitelem, kontakty na třídního učitele.

e) Informace o elektronické žákovské knížce (klasická "papírová" žákovská se na 2. stupni od tohoto školního roku ruší).

f) Další informace podle potřeby.

S sebou si vezměte:

a) roušku (nařízení ředitelky školy)

b) 709 Kč (prosím přesně) na uhrazení školních sešitů a pracovních sešitů ČJ, AJ, D a M)

c) připravte si kontaktní informace, především e-mailové adresy a telefonní čísla všech zákonných zástupců.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu TGrassinger@seznam.cz nebo telefonním čísle 721 314 345.

Děkuji a přeji vám příjemné dny.

Tomáš Grassinger, třídní učitel 6.A.