Tomáš Grassinger

podpora výuky ZŠ Chrast

Hodnocení

 Obecně lze říci, že hodnocení ve všech předmětech vychází z Pravidel pro hodnocení Školního vzdělávacího plánu ( ŠVP ) naší školy. Konkrétní informace jsou v sekcích nazvaných podle vyučovaných předmětů ( např. Hodnocení zeměpisu ).

 Zde proto uvádím pouze obecné tabulky pro písemné práce, které jsou psány buď na 10, 8, 6 či 4 body.

 

Počet dosažených bodů Známka
9 až 10 1
7 až 8 2
5 až 6 3
3 až 4 4
0 až 2 5
Počet dosažených bodů Známka
7 - 8 1
6 2
4 - 5 3
2 - 3 4
0 - 1 5
Počet dosažených bodů Známka
6 1
5 2
3 - 4 3
2 4
0 - 1 5
Počet dosažených bodů Známka
4 1
3 2
2 3
1 4
0 5

  Je vždy možné napsat si opravnou písemku ( event. podrobit se opravnému zkoušení ) ze stejné látky, otázky mohou být stejné, nebo jsou modifikované, ale ze stejného tématu jako v původní práci. Známka z původní písemné práce zůstává součástí hodnocení žáka, známka z opravy se počítá jenom tehdy, pokud je lepší, než byla známka původní. Opravnou práci může psát i žák s dobrou známkou z původní práce. Pokud například žák dostane jedničku a opravnou práci napíše znovu na jedničku, počítám mu obě jedničky.