Tomáš Grassinger

podpora výuky ZŠ Chrast

Materiály pro žáky po dobu epidemie koronaviru.

V této sekci naleznete vždy v neděli večer učební materiály a úlohy pro následující týden, a to rozdělený podle tříd a vyučovacích dní. Úkolem žáků je postupovat podle pokynů uvedených na začátku materiálu. Pokud materiál obsahuje úlohy a cvičení, je vždy uvedeno, zda mají řešení odeslat učiteli, vyřešit ve školním sešitu nebo zda jde o příklady k volnému procvičení.

1. Řešení odeslat učiteli:

- odeslat do uvedeného termínu

- odeslat na tomas.grassinger@skola-chrast.net nebo TGrassinger@seznam.cz

- odesílat vždy jako wordovský dokument, neposílejte přílohy s "exotickými" koncovkami, nemusí jít otevřít

- stačí posílat odpovědi, otázky nejsou nutné

- potom mohou odpovědi vypadat například:

1) a)    2) b    3) c    4) d)    5) a)    6) c

1) je vyšší      2) 10 milionů obyvatel     3) Budapešť       4) Dunaj a Inn

- součástí vypracování je vždy celé jméno a třída žáka

- takto zadané práce nebudou známkovány jako písemné práce a nebudou součástí pololetního hodnocení. Žák ovšem v co nejkratší době obdrží zprávu, zda úkol vypracoval bez chyb, případně rozbor chyb, které udělal.

2. Vypracuj do školního sešitu

Takto zadané úlohy slouží k lepšímu pochopení nové látky, žák je bude mít vypracované ve školním sešitu do konce mimořádných opatření. V době "normálního" vyučování poslouží jako materiál pro další diskusi k danému tématu a pro společnou kontrolu.

3. K volnému procvičení

Takto zadané úkoly jsou dobrovolné, žák je může, ale nemusí vypracovat, je nejlépe je psát na volné listy papíru. Po ukončení opatření je může donést učiteli ke zkontrolování.