Tomáš Grassinger

podpora výuky ZŠ Chrast

Tomáš Grassinger

 Narozen 16.8.1978, vyučující chemie, přírodopisu, zeměpisu, výchovy ke zdraví, ekologického praktika, momentálně bez třídnictví.

Ve školním roce 2017/2018 učím tyto předměty:

Přírodopis v 6.A, v 6.B, v 9.A a v 9.B

Chemie v 8.A, 8.B, 9.A a 9.B

Zeměpis v 7.B, 8.A a 9.B

Výchova ke zdraví v 6.A

Ekologické praktikum v 7.AB a 9.AB

Přesný rozvrh je na stránkách školy.

Doučování - doporučuji je všem, kteří chyběli nebo kteří něco z probírané látky nechápou, ale i žákům, kteří se chtějí dozvědět něco víc, než na co je čas v hodinách.

TERMÍN: Pondělí 14.00 - 15.15. Pro jistotu je lépe se předem přihlásit.

TERMÍN KONZULTACÍ S RODIČI: V pondělí v termínu doučování, případně jindy po předchozí domluvě.

Kontakt na učitele: TGrassinger@seznam.cz